In het kader van circulair bouwen dienen gebouwen in de toekomst weer gemakkelijk te ontmantelen zijn. Dit houdt in dat de verschillende materialen niet door middel van lijmen, kitten, cement of PUR met elkaar verbonden zijn, maar door te schroeven en te klikken. Alle materialen zijn zo ontworpen dat ze hun laatste levensfase niet ingaan als afval, maar herbruikbaar zijn of hoogwaardig recycleerbaar.

Circulair bouwen

3 hoofdprincipes

 • Veranderingsgericht
  We gaan er vanuit dat de noden en wensen van gebruikers en maatschappij steeds blijven veranderen. De doelstelling is dus om gebouwen te creëren die de verandering ondersteunen.
   
 •  Circulair
  De essentie is materialen zoveel mogelijk te herbruiken en te recycleren met een zo hoog mogelijk behoud van hun waarde. Dit vergt een heel nieuwe kijk op de bouwketen.
   
 •  Materialenpaspoort
  Materialen hoogwaardig (en veilig) opnieuw inzetten? Dit kan enkel als ze een identiteit en gedocumenteerde historiek hebben. Een materialenpaspoort registreert digitaal alle materialen in een gebouw. Zo wordt een gebouw een heus grondstoffendepot.

Dakbedekking voor een paars dak

BossCover EPDM membranen worden geballast (bv. met grind of tegels) of mechanisch bevestigd. Een gebouw na gebruiksfase efficiënt slopen zonder materiaalverlies? Dat kan indien we de gebruikte materialen kennen alsook hun verdere levensloop.