Het dak van de toekomst

We maken steeds intensiever gebruik van onze omgeving waardoor we met heel wat uitdagingen te kampen krijgen. Denk maar aan de luchtvervuiling, klimaatverandering en het belang van energieneutraal bouwen. Een groendak biedt een oplossing voor deze uitdagingen.

Voordelen groendak

Welkom in de groene stad!

groene stad
direct groen

Direct groen

vegetatiematten en trays zijn bij levering 95% voorbegroeid

Minimaal onderhoud

Minimaal onderhoud

Minimaal onderhoud

Verbetering leefmilieu

Verbetering leefmilieu

voor mens en dier

Verlenging levensduur dak

Verlenging levensduur dak

een extra beschermingslaag

Warmte regulerend

Warmte regulerend

oppervlakten met planten warmen minder snel op en houden minder warmte vast

Aandachtspunten bij de plaatsing van een groendak

 • Oriëntatie: een extensief groendak heeft in de zomer minimum 3u zon nodig. Bij een andere oriëntatie stem je best de vegetatie hierop af.
 • Wortelwering: de waterdichting dient in goede staat én wortelwerend te zijn. Het is mogelijk om een wortelwerende laag aan te brengen onder het groendak.
 • Dakbelasting: een extensief groendak weegt minimum 45 kg/m² in verzadigde toestand. Hoe intensiever het groendak, hoe zwaarder de belasting.
 • Dakhelling: een minimale helling van 2% is nodig. Voor hellende daken met meer dan 15° helling dien je speciale maatregelen te nemen tegen afschuiven.

Onderhoud van een groendak

Een intensief groendak vraagt meer onderhoud dan een extensief. De keuze van vegetatie bepaalt welk onderhoud er nodig is. Voor een extensief dak adviseren wij:

 • onkruid verwijderen: 1x per jaar
 • bemesting: 1x per 1 of 2 jaar
 • controle regenwaterafvoeren: 1x per jaar
 • irrigatie: sproeien na meer dan 6 weken droogte

Waarom een groendak via CPE?

 • alle dakmaterialen geleverd door 1 bedrijf 
 • enkel gekeurde producten conform de geldende richtlijnen
 • projectopvolging van A tot Z
 • Ontleden van lastenboek
 • Uittellen van plan voor materialen
 • Technisch advies
 • Calculatie en ondersteuning voor opmaak offerte aan klant
 • Werfopvolging tijdens en na de plaatsing