zonnepanelen

Zonnepanelen? Wees scherp op verzekeringeisen!

Er worden steeds vaker PV-panelen op platte daken geïnstalleerd, een ontwikkeling die wij uiteraard toejuichen. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ná het installeren blijkt dat de verzekering de panelen niet kan verzekeren, in een aantal gevallen vanwege de technische omstandigheden of uitvoering. Voorkomen is beter dan genezen en op voorhand scherp zijn op de verzekeringseisen, voorkomt achteraf een hoop ellende.

Zonnepanelen op (of geïntegreerd in) daken brengen verhoogde risico’s en uitdagingen met zich mee. Denk maar aan het feit dat ingeval van brand de warmte onder de zonnepanelen kan blijven zitten. Dat resulteert in verhoogde vlamverspreiding via dakbedekking of brandbare isolatiematerialen. Of aan het niet kunnen uitschakelen van de opwekking van zonne-energie, waardoor bluswerkzaamheden potentieel electrocutiegevaarlijk zijn. En wat als de verhoogde ontstekingsbronnen buiten het bereik van automatische brandbeveiligings- en branddetectiesystemen liggen? Naast brandgerelateerde uitdagingen, moet je ook rekening houden met de extra belasting van het dak en de diverse weersomstandigheden. Sneeuwophoping of water op het dak kan leiden tot een te hoog gewicht, waardoor er instortingsgevaar ontstaat. En de constructie van de panelen, met de bijbehorende kabeldoorvoeringen, kan lekkage veroorzaken, met alle gevolgen van dien.

Ideaal

In een ideale situatie worden de zonnepanelen dus gemonteerd op daken met een onbrandbare dakconstructie. Dan kun je denken aan isolatie van minerale wol en teerloze dakbedekkingsmaterialen. Mocht er toch teer in het dakleer zitten, dan is het aanbrengen van een niet-brandbare laag en niet-brandbare materialen een alternatief. De dakconstructie moet qua sterkte gecontroleerd worden. Kan het de extra belasting van de panelen en de hulpapparatuur op het dak aan? Een deskundig bedrijf voert de berekeningen uit en houdt uiteraard rekening met de veiligheidsmarges voor sneeuwophoping, windstorm en waterbelasting. Daarbij rekenen ze ook door dat er mogelijk meer sneeuw dan normaal ophoopt door de aanwezigheid van de panelen. En last but not least: ook de resterende levensduur van de dakbedekking moet je onder de loep nemen. De levensduur van dakbedekkingen is meestal 15 tot 20 jaar, terwijl die voor zonnepanelen tot 25 jaar kan oplopen.

Specifieke info nodig?

Verzekeraars hebben algemene eisen opgesteld waar het de materialen, de montage en installatie en de (periodieke) keuringen betreft. Niet alleen voor het de panelen, maar ook voor de daken, omvormers, kabels, connectoren, detectie-, alarmerings- en beveiligingssystemen en doormeldingen. Het is dus altijd aan te raden om voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen met de verzekeraar te overleggen en de eisen mee te nemen in het project. Beter op voorhand voldoen, dan achteraf constateren dat een verzekeraar weigert te verzekeren.

Mocht je specifieke vragen hebben of op zoek zijn naar door verzekeraars goedgekeurde oplossingen, neem dan vooral contact op met CPE, wij helpen je graag verder!