veiligheid

Valbeveiliging: wat is verplicht en wat niet?

Bij het werken op een plat dak is er valgevaar. Dakdekkers zijn gewend om te werken op hoogte en kennen het belang van veiligheidsmiddelen. Maar is valbeveiliging ook verplicht volgens de wet. En wanneer moet er permanente valbeveiliging op het dak aangebracht worden? Onze leverancier Kedge weet daar alles van en uiteraard delen wij die kennis graag!

Nergens staat letterlijk beschreven dat valbeveiliging verplicht is. Wat wél verplicht is: veilig werken! Het is duidelijk dat een werkgever of de zelfstandig werkende dakdekker verantwoordelijk is voor het veilig werken op platte daken. Het is zijn verantwoording, sterker nog, het is zijn plicht om de risico’s op vallen tot een absoluut minimum te beperken. De zelfstandig werkend dakdekker dient te zorgen voor zijn veiligheid en gezondheid en die van zijn werknemers. En hij dient dus valgevaar te voorkomen, dat is níet de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het gebouw. Dit lees je terug in artikel 3.16 van het Arbobesluit.

Hoe zat het ook alweer?

Voorzieningen tegen valgevaar zijn verplicht bij werken op een hoogte van 2,5 meter of meer. Bij risico-verhogende omstandigheden en openingen in vloeren, moeten er ook bij een lagere valhoogte maatregelen genomen worden. Dit is allemaal vastgelegd in lid 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit 3.16.

Wanneer is permanente valbeveiliging interessant?

Gebouweigenaren zijn niet verplicht om voor permanente valbeveiliging te zorgen. Toch kan het voor hen interessant zijn om daarin te investeren. Als iedereen afzonderlijk, van dakdekker tot glazenwasser, steeds bij alle werkzaamheden tijdelijke maatregelen moet nemen, lopen de kosten al snel op. Dan kan het dus interessant zijn als de dakdekker in zijn offerte ook de meerprijs voor permanente valbeveiliging meeneemt. Zeker als het een dak is waar men nog regelmatig op moet voor onderhoud, technische installaties of bijvoorbeeld glazenwassen. Dat meerwerk verdient zich dan vanzelf terug.