wet kwaliteitsborging

Wkb: aansprakelijkheid en toetsing kwaliteitseisen

CPE

Nieuwe wet kwaliteitsborging

Over een paar maanden, per 1 januari 2021, zou de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking treden: Wkb. Het laatste nieuws is dat dat uitgesteld wordt tot 1 januari 2022.

Deze nieuwe wet heeft drie doelen:

  • een verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit
  • een verbeterde consumentenpositie
  • het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering

De focus in de bouw verschuift hiermee van het vooraf krijgen van een vergunning, naar het achteraf kunnen aantonen dat is voldaan aan de kwaliteitseisen. Een onafhankelijke Kwaliteitsborger controleert of aan die eisen is voldaan. Ook het werk van dakdekkers zal goedkeuring moeten krijgen van de hoofdaannemer en de Kwaliteitsborger. En om te voorkomen dat hij later alsnog aansprakelijk wordt gesteld, is het aan te raden dat meteen na oplevering van het dak te regelen. 

Het voert te ver om in dit artikel de hele wet artikel voor artikel door te nemen, maar we stippen wel een aantal belangrijke punten aan. De wet laat de bouwbesluittoets en het toezicht op de bouw aan private partijen over. Zij moeten gebruik maken van een onafhankelijke Kwaliteitsborger, die werkt volgens een toegelaten instrument. Aan het einde van de rit verklaart de Kwaliteitsborger dat een object voldoet aan het bouwbesluit. De details over het instrument en de organisatie die dat goed moet keuren, moeten nog worden uitgewerkt overigens. Hoe dan ook, komt dus de nadruk te liggen op een uitgebreide toets (door een onafhankelijke kwaliteitsborger) van het bouwwerk, zowel tijdens de bouw als bij oplevering. 

Dakdekkers

Het wetsvoorstel scherpt ook de aansprakelijkheid van de bouwer aan, hij wordt aansprakelijk voor alle fouten en gebreken die aan hem zijn toe te rekenen. Dat voorkomt dat consumenten machteloos staan bij gebreken die niet direct bij oplevering zijn ontdekt. Hierdoor is de aannemer dus aansprakelijk voor alle gebreken, die niet in het proces-verbaal van oplevering staan, tenzij die gebreken niet aan de aannemer toe te rekenen zijn.

Voor onderaannemers en toeleveranciers geldt dat ook zij moeten voldoen aan de eisen van de wet. Zij zullen aan de aannemer moeten aantonen dat hun werk voldoet aan alle eisen en de Kwaliteitsborgers zullen ook dat werk moeten toetsen. In de praktijk zal het erop neer komen dat dakdekkers bijvoorbeeld na oplevering van hun werk meteen goedkeuring krijgen van de hoofdaannemer en de kwaliteitsborger. Om te voorkomen dat hij aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan het dak die door een andere onderaannemer of de hoofdaannemer na oplevering is veroorzaakt. 

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem gerust contact op met Alphons van der Weerden

awe@cpe.nl of via +31 6 53 25 73 49

CPE