wkb

Wet Kwaliteitsborging

CPE

Er lijkt geen ontkomen meer aan. Na diverse keren uitstellen wordt vanaf 1 januari 2023 de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) zeer waarschijnlijk van kracht. De overheid wil meer toezicht en controle uitoefenen in de Bouw, zodat alle betrokken partijen en dus ook aannemers en onderaannemers, zich aan de geldende kwaliteitseisen en wetgeving houden, waarbij het Bouwbesluit leading is.

Voor onze klanten betekent dit nogal wat. Ze moeten o.a. alle materialen en systemen die ze verwerken in een project, documenteren. Deze materialen en systemen moeten voldoen aan de voorwaarden in het Bouwbesluit.

Op 28 september informeerden wij onze klanten in de Perszaal van het Philips Stadion over deze nieuwe wet en de gevolgen daarvan voor onze klanten. Uiteraard kwam CPE NL ook met oplossingen om onze klanten tegemoet te komen en ze voor een belangrijk deel te ontzorgen na de implementatie van deze wet. Daarna was er nog een presentatie over duurzaam bouwen en ook daarin kan CPE NL haar klanten deskundig adviseren bij de keuze van duurzame en circulaire daksystemen. Als afsluiter kwamen ook de Rebellen van PSV langs voor het nodige vertier.

Houd onze website in de gaten voor meer informatie rondom de Wet Kwaliteitsborging.
Bekijk de video van dit evenement: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6982599437491544064/?actorCompanyId=20339060

CPE