wkb

Meer toezicht in de bouw

De Wet Kwaliteitsborging voor bouwen

Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet van toepassing. Tegelijk werd ook de Wet Kwaliteitsborging voor bouwen (WKB) ingevoerd. 
Het doel van de WKB is om de bouwkwaliteit te verhogen en de traceerbaarheid van materialen te verbeteren. In de afgelopen periode hebben wij je hierover geinformeerd middels onze voorlichtingsavonden. Inmiddels hebben wij van diverse bedrijven vernomen dat ze al in aanraking zijn gekomen met de nieuwe wetgeving. Ook merken we dat er nog veel onduidelijk is en waar je voor- tijdens -en na de bouw aan moet voldoen. Middels deze mailing informeren wij jullie graag.

Bouwwerken gevolgklasse 1

De kwaliteitsborger toets de bouwkwaliteit van een laag risico bouwwerk. (gevolgklasse 1)
Gevolgklasse 1 zijn bouwwerken met een laag risico. Denk aan grondgebonden woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen. Ook woonboten, recreatiewoningen en industriegebouwen van maximaal 2 bouwlagen vallen daaronder. Er zijn ook uitzonderingen, waaronder monumenten.

Stappenplan WKB met gevolgklasse 1

Stap 1: Huur een kwaliteitsborger in
De opdrachtgever of aannemer huurt een kwaliteitsborger in. Op de website Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw vind je een lijst met kwaliteitsborgers.

Stap 2: Dien een bouwmelding in
De bouw mag pas beginnen, als de complete melding is ingediend. Minimaal 4 weken voor de bouw begint, dient de bouwmelding via het Omgevingsloket ingediend te zijn Omgevingsloket

  • Ga naar 'aanvragen'
  • Kies bij 'werkzaamheden' voor 'bouwactiviteit'
  • Kies voor 'bouwactiviteit technische melding'

Hierbij geeft men ook aan wie de kwaliteitsborger is. Lever ook de overige documentatie aan die er gevraagd wordt. Denk hierbij aan:

  • Komo productcertificaten
  • Technische fiches
  • Verwerkingsrichtlijnen
  • Onderhoudsrichtlijnen

Stap 3: Start met de bouw
Twee dagen voor de bouw begint, dient men dit door te geven via het Omgevingsloket. Dit heet: informatieplicht.

Stap 4: Controle door kwaliteitsborger
De kwaliteitsborger controleert voor en tijdens de bouw of aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan. Men ontvangt een verklaring van de kwaliteitsborger als het bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften voldoet. Let op: ook de gemeente kan controleren. Zij kunnen ook handhaven mocht er niet voldaan zijn aan de bouwvoorschriften.

Stap 5: Meld het einde van de bouw
Één dag na het stoppen van de bouw, dient men dit door te geven via het Omgevingsloket. Dit is verplicht.

Stap 6: Doe een gereedmelding
Je mag een bouwwerk pas gebruiken, als je een complete gereedmelding hebt ingediend. Je doet dit men via het Omgevingsloket. Hierbij is de verklaring van de kwaliteitsborger (stap 4) nodig.

De gemeente geeft aan of je gereedmelding is geaccepteerd of afgewezen.

CPE adviseert en begeleidt

Je moet alle materialen die u verwerkt worden in uw bouwwerk documenteren, maar ook de verwerkingswijze, denk aan beeldmateriaal. Deze materialen moeten voldoen aan de geldende eisen en certificeringen.

CPE ondersteunt en begeleidt je in de voorbereidende fase, maar ook tijdens de uitvoering van uw bouwactiviteit met het verstrekken van de nodige certificeringen zoals; technische fiches,
KOMO productcertificaten, verwerkings- en onderhoudsrichtlijnen.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.
Onze experts kunnen je adviseren en begeleiden.