Het dak van de toekomst

We maken steeds intensiever gebruik van onze omgeving waardoor we met heel wat uitdagingen te kampen krijgen. Denk maar aan de luchtvervuiling, klimaatverandering en het belang van energieneutraal bouwen. Een groendak biedt een oplossing voor deze uitdagingen.

Voordelen groendak

Welkom in de groene stad!

groene stad
direct groen

Direct groen

 

vegetatiematten en trays zijn bij levering 95% voorbegroeid

Minimaal onderhoud

Minimaal onderhoud

Minimaal onderhoud

Verbetering leefmilieu

Verbetering leefmilieu

voor mens en dier

Verlenging levensduur dak

Verlenging levensduur dak

een extra beschermingslaag

Warmte regulerend

Warmte regulerend

 

oppervlakten met planten warmen minder snel op en houden minder warmte vast